zasuwy burzowe

zasuwa burzowa

Zasuwa burzowa (kanalizacyjny zawór zwrotny) Instalacje kanalizacyjne w budynkach mieszkalnych odpowiadają za odprowadzanie płynnych odpadów na zewnątrz i przemieszczanie ich do domowej oczyszczalni, zbiornika na fekalia lub do sieci miejskiej. Pozostawienie wolnego przepływu takich odpadów w niektórych sytuacjach mogłoby prowadzić do ich zawracania i wybijania przez otwory na terenie budynku. Zjawisko to przypomina wybijanie wody w zlewozmywaku, gdy dojdzie do zatkania rur odpływowych. Aby wyeliminować takie ryzyko, należy zamontować zawór zwrotny. Jest to moduł o specyficznej konstrukcji, który uniemożliwia przepływ cieczy w kierunku innym niż pożądany.

W instalacjach sanitarnych wyposażonych w szambo ekologiczne lub oczyszczalnię stosuje się różne typy zaworów – jedno- i dwuklapowe, przeznaczone do zbiorników z fekaliami lub bez. W tych pierwszych zwór zwrotny jest wyposażony w siłowniki, które zamykają klapy. W kanalizacji bez fekaliów instaluje się modele, w których klapy zamykane samoczynnie.

Jaką rolę pełni kanalizacyjny zawór zwrotny?

Zasuwa burzowa (kanalizacyjny zawór zwrotny) zabezpiecza pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Takie zagrożenie najczęściej występuje w instalacjach kanalizacji sanitarnej podłączonych do sieci ogólnospławnych i w instalacjach kanalizacji deszczowej. Może być spowodowane intensywnymi opadami, roztopami lub powodzią. Zasuwa burzowa zapobiega też przedostawaniu się szczurów oraz innych gryzoni przez instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe do wnętrza budynków. Chroni również przed nieprzyjemnymi zapachami w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu instalacji.

Każdy oferowany przez nas kanalizacyjny zawór zwrotny:

  • jest wykonany z wysokiej jakości trwałego polipropylenu,
  • wykazuje całkowitą odporność na korozję, ujemne temperatury i związki chemiczne,
  • ma prosty i skuteczny mechanizm zamykania,
  • jest łatwy w montażu
  • działa samoczynnie i nie wymaga zewnętrznego zasilania,
  • skutecznie chroni przed gryzoniami,
  • zapobiega wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów.

Maksymalna temperatura robocza zasuw burzowych – 95°C.
Maksymalne ciśnienie robocze – 0,5 barów.

Pobierz:

instalator Atesty

 

 

Zasuwy i klapy burzowe do kanalizacji i deszczówki zewnętrznej.

 

Zasuwa burzowa PESTAN
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K110PES 110 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K160PES 160 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K200PES 200 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K250PES 250 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K315PES 315 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K400PES 400 zasuwa burzowa pestan
Zasuwa burzowa KARMAT
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K110KAR 110 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K125KAR 125 zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K160KAR 160 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K200KAR 200 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
Zasuwa burzowa AQUER
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa burzowa aquer
PVZAS1K110AQU 110 zasuwa burzowa aquer zasuwa burzowa aquer
PVZAS1K160AQU 160 zasuwa burzowa aquer zasuwa burzowa aquer
Zasuwa dwuklapowa KARMAT
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa dwuklapowa karmat
PVZAS2K110PKAR 110 zasuwa burzowa karmat
PVZAS2K160PKAR 160 zasuwa burzowa karmat
Zasuwa dwuklapowa PESTAN
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa dwuklapowa pestan
PVZAS2K110PPES 110 zasuwa burzowa pestan
Klapa burzowa PESTAN
Indeks Ø Allegro Sklep klapa koncowa pestan
PVZASK110PES 110 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK160PES 160 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK200PES 200 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK250PES 250 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK315PES 315 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
Klapa końcowa KARMAT
Indeks Ø Allegro Sklep klapa koncowa karmat
PVZASK110KAR 110 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZASK160KAR 160 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZASK200KAR 200 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat