zasuwy burzowe

zasuwa burzowa
Zasuwa burzowa (kanalizacyjny zawór zwrotny) zabezpiecza pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Zagrożenie takie występuje najczęściej w instalacjach kanalizacji sanitarnej podłączonych do sieci ogólnospławnych i w instalacjach kanalizacji deszczowej. Może być spowodowane intensywnymi opadami, roztopami lub powodzią. Zasuwa burzowa zapobiega przedostawaniu się szczurów i innych gryzoni przez instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe do wnętrza budynków. Chroni również przed nieprzyjemnymi zapachami w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu instalacji.

– wykonane z wysokiej jakości trwałego polipropylenu
– odporne na korozję, ujemne temperatury i związki chemiczne
– prosty i skuteczny mechanizm zamykania
– łatwe w montażu
– samoczynnie działające nie wymagające zewnętrznego zasilania
– skutecznie chroniące przed gryzoniami
– zapobiegające wydostawaniu się nieprzyjemnych zapachów
– maksymalna temperatura robocza 95°C
– maksymalne ciśnienie robocze 0,5 bar

Pobierz:

instalator Atesty

 

 

Zasuwy i klapy burzowe do kanalizacji i deszczówki zewnętrznej.

 

Zasuwa burzowa PESTAN
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K110PES 110 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K160PES 160 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K200PES 200 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K250PES 250 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K315PES 315 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZAS1K400PES 400 zasuwa burzowa pestan
Zasuwa burzowa KARMAT
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K110KAR 110 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K125KAR 125 zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K160KAR 160 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZAS1K200KAR 200 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
Zasuwa burzowa AQUER
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa burzowa aquer
PVZAS1K110AQU 110 zasuwa burzowa aquer zasuwa burzowa aquer
PVZAS1K160AQU 160 zasuwa burzowa aquer zasuwa burzowa aquer
Zasuwa dwuklapowa KARMAT
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa dwuklapowa karmat
PVZAS2K110PKAR 110 zasuwa burzowa karmat
PVZAS2K160PKAR 160 zasuwa burzowa karmat
Zasuwa dwuklapowa PESTAN
Indeks Ø Allegro Sklep zasuwa dwuklapowa pestan
PVZAS2K110PPES 110 zasuwa burzowa pestan
Klapa burzowa PESTAN
Indeks Ø Allegro Sklep klapa koncowa pestan
PVZASK110PES 110 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK160PES 160 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK200PES 200 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK250PES 250 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
PVZASK315PES 315 zasuwa burzowa pestan zasuwa burzowa pestan
Klapa końcowa KARMAT
Indeks Ø Allegro Sklep klapa koncowa karmat
PVZASK110KAR 110 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZASK160KAR 160 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat
PVZASK200KAR 200 zasuwa burzowa karmat zasuwa burzowa karmat