Stormbox – Skrzynka Rozsączająca

Drenaż budynku, w przypadku zastosowania skrzynek rozsączających Stormbox, daje bardzo duże możliwości w zakresie zagospodarowania wody deszczowej przez retencjonowanie oraz rozprowadzenie bez ciśnienia i rozsączanie wody w gruncie. Zachodzący w czasie drenażu opaskowego proces jest bardzo prosty. Wszystkie wody deszczowe, które zostały zebrane ze wszelkich utwardzonych powierzchni, odprowadzane są przez rynny, rury itp. do studzienki drenarskiej, a później do skrzynek.