Rury drenarskie w oplocie 50-160

Rury drenarskie nie tylko pomagają w odwadnianiu terenów, ale także w zabezpieczaniu budownictwa przed napływem wody. Proponowane przez nas elementy z otuliną filtracyjną mają zastosowanie nie tyle w drenażu budynku przy zwykłej ziemi, co w gruntach gliniastych oraz torfowych, a także w melioracjach rolniczych i zielonych. Sama otulina powinna być wykonana z wyrobu geotekstylnego, czyli geotkaniny, geowłókniny, włókna z polipropylenu, polietylenu, poliestru lub włókna kokosowego.