Rury drenarskie bez otworów 50-125

Proponowane rury do drenażu budynku wyprodukowane zostały z określonego surowca, którym jest nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC). Wszystkie rury powinny być układane w wykopach zgodnie z przygotowanym wcześniej projektem, który uwzględnia wszelkie miejscowe warunki gruntowo-wodne, a także bierze pod uwagę zlecenia producenta. Należy także kierować się normami: PKN-CEN/TS 15223:2011, PN-EN 1295-1:2002, PN-B-10736:1999, PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 i PN-ENV 1046:2007.