Przydomowe oczyszczalnie ścieków

przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowe oczyszczalnie ścieków stanowią doskonałe rozwiązanie problemu zagospodarowania płynnych odpadów produkowanych w gospodarstwie domowym. Jednak, zanim podejmiecie Państwo decyzję o budowie takiej instalacji, musicie poznać kilka zasad, którymi należy się kierować. Jedną z nich jest spełnienie wymogów dotyczących lokalizacji. Przydomowe oczyszczalnie nie mogą być budowane na terenach objętych siecią kanalizacyjną. Dodatkowo, ich montaż zależy od przepisów planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalnych dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nie potrzebujecie Państwo zezwolenia na wprowadzenie oczyszczonej wody lub ścieków do ziemi, jeżeli ilość transportu dobowego nie przekracza 5 m3. Po zgłoszeniu nie wolno rozpocząć budowy przydomowej oczyszczalni wcześniej niż 30 dni od jego daty, a także nie później niż 2 lata od tego czasu. Montaż przydomowych oczyszczalni w województwie śląskim i innych rejonach kraju możecie Państwo zamówić w naszej firmie.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków są kompletnymi instalacjami przeznaczonymi do przetwarzania i utylizacji ścieków bytowo-gospodarczych produkowanych przez gospodarstwa domowe. Działanie takich konstrukcji opiera się na połączeniu wstępnego oczyszczania w osadniku gnilnym z drenażem rozsączajacym.

Zasada działania:

Drenaż rozsączający jest jednocześnie procesem i fizycznym systemem rurek (drenów), które umieszcza się w gruncie tuż pod powierzchnią. Jego zadaniem jest wprowadzanie wstępnie oczyszczonych ścieków do ziemi w celu ich dalszego biologicznego przetwarzania. Celem zastosowania takiego rozwiązania jest znaczne ograniczenie intensywności wypływających odpadów, dzięki czemu nie gromadzą się one w jednym miejscu. Powoli dozowane są też znacznie łatwiejsze do przetwarzania dla bakterii, a także do filtrowania i wchłaniania przez warstwy gruntu.  

Przydomowe oczyszczalnie ścieków z drenażem rozsączającym zapewniają pełny cykl oczyszczania. Składają się na niego etapy mechanicznego usuwania stałych odpadów, które następuje w osadniku gnilnym oraz oczyszczenie biologiczne. Osadnik jest miejscem, w których zachodzi zjawisko sedymentacji, czyli opadania na dno ciężkich cząstek stałych. Dzięki temu mogą one być łatwo oddzielone. Jednocześnie mają tu również miejsce procesy biologiczne, gdyż cząstki organiczne są rozkładane przez bakterie. Następnie odfiltrowane ścieki są przesyłane do systemu drenów, a następnie – przesączane przez warstwy gruntu. Na tym etapie zachodzą procesy filtracji, adsorpcji i utleniania zanieczyszczeń. Istotną rolę w tym procesie odgrywają żywe organizmy. Stworzony przez bakterie czy grzyby filtr biologiczny przyczynia się do redukcji związków organicznych, a bakterie aerobowe – wykorzystując powietrze znajdujące się w glebie – doprowadzają do ich mineralizacji. Intensywność napowietrzenia gruntu jest większa dzięki wentylacji rurociągów rozsączających.

czyszczalnia przydomowa proces rozkładu
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pobierz:
instalator Atesty

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zdjęcie Indeks Pojemność zbiornika Przeznaczenie Rury w komplecie Pozostałe elementy Allegro Sklep
przydomowa oczyszczalnia ścieków 1800 PZOCZROT2000KR 1800 dla 4 osób rozsączająca 2,5m – 12szt
wentylacyjna 1,25m – 2szt
łącząca 1,25m – 2szt
nadbudowa 0,5m – 1szt
studzienka rozdzielcza – 1szt
wywiewka – 2szt
mufa – 10szt
kolano elastyczne – 4szt
geowłóknina – 30m
redukcja 400/250
przydomowa oczyszczalnia ścieków 2000 PZOCZROT2000DL 2000 dla 5 osób rozsączająca 2,5m – 12szt
wentylacyjna 1,25m – 2szt
łącząca 1,25m – 2szt
nadbudowa 0,5m – 1szt
studzienka rozdzielcza – 1szt
wywiewka – 2szt
mufa – 10szt
kolano elastyczne – 4szt
geowłóknina – 30m
redukcja 400/250
przydomowa oczyszczalnia ścieków 3000 PZOCZROT3000 3000 do 7 osób rozsączająca 2,5m – 18szt
wentylacyjna 1,25m – 3szt
łącząca 1,25m – 3szt
nadbudowa 0,5m – 1szt
studzienka rozdzielcza – 1szt
wywiewka – 3szt
mufa – 15szt
kolano elastyczne – 6szt
geowłóknina – 45m
redukcja 400/250