Biologiczne oczyszczalnie ścieków

biologiczna oczyszczalnia ścieków
Biologiczne oczyszczalnie ścieków mają za zadanie oczyścić ścieki wodne wytworzone od 3 do 70 osób (domy rodzinne, domy bliźniaki, zabudowa szeregowa, hotele, zakłady itp.). Dzięki zastosowaniu tego typu oczyszczalni uzyskujemy wysoką skuteczność oczyszczania, przy jednoczesnym cichym i bezpiecznym działaniu. Jej montaż nie wymaga skomplikowanych prac ziemnych, a obsługa jak i konserwacja nie sprawia żadnych problemów w życiu codziennym. Istnieje możliwość wykorzystania oczyszczonej wody do nawadniania.

Zasada działania
Dzięki zastosowaniu polipropylenu (PP) oraz polietylenu (PE) w 0produkcji, uzyskujemy oddziaływanie różnych tlenowych i beztlenowych kultur bakterii. Dzięki temu uzyskujemy rozkład substancji, nawet tych trudno rozkładanych. Za pomocą elementów napowietrzających uzyskujemy regularne dotlenienie wody, czego efektem jest ruch wody potrzeby bakteriom do rozmnażania. Budowa oczyszczalni umożliwia automatyczną recyrkulację zanieczyszczeń w okresach ich spowolnionego lub zatrzymanego napływu. Efektem tych działań jest ciągły dopływ substancji odżywczych dla mikroorganizmów biorących udział w procesie oczyszczania. Również ilość wytwarzanych osadów maleje.

Oczyszczalnie ścieków EK-S/iQAUA spełniają z nawiązką wymogi normy PN EN 12566-3+A1:2009. Tym samym można je zamontować w bezpośredniej bliskości zabudowań, a oczyszczoną wodę można odprowadzić do kanalizacji, użyć przy nawadnianiu lub przeznaczyć do innego użytku. Ilość zanieczyszczeń w wodzie po przejściu przez oczyszczalnię jest śladowa i mieści się grubo poniżej progów określonych przez rozporządzenie ministra środowiska z dn. 24.07.2006 (Dz. . z 2005r.Nr.239, poz2019 i Nr 267, poz 2255)

W obszarach ważnych z punktu widzenia gospodarki wodnej możliwe jest, przy zastosowaniu dalszych poziomów oczyszczania (np. filtr ziemny), osiągnięcie łącznej skuteczności oczyszczaniana poziomie nawet 99,5%. Gromadzący się osad należy w zależności od stopnia eksploatacji oczyszczalni usuwać kilka razy w roku. Osad nadaje się do kompostowania. W oczyszczalni ma miejsce dotlenianie wody ze skutkiem trwałym.

Odbywa się ono za pomocą sprężarki z silnikiem 230V sterowanej elektrozaworem. Sprężarka i elektrozawór użyte w oczyszczalni mogą pracować w środowisku wilgotnym, zgodnie z normą PN EN 12566-3+A1:2009.

 

Pobierz:
instalator Atesty

 

 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków.

Zdjęcie Indeks Przeznaczenie Wysokość
zbiornika [mm]
Średnica
zbiornika [mm]
Średnica
wlotu [mm]
Średnica
wylotu [mm]
Allegro Sklep
biologiczna oczyszczalnia ścieków PZOCZAQUBEK4 dla 4 osób 1800 1280 160 110 redukcja 400/250
biologiczna oczyszczalnia ścieków PZOCZAQUBEK8SK od 4 do 8 osób 1800 1280 160 110 redukcja 400/250