zasuwy do wody

instalator
Zasuwy przeznaczone do wody zimnej i nieagresywnych ścieków na sieci rurociągów do bezpośredniej zabudowy w ziemi, w komorach i studzienkach. Przeznaczone do pracy w pozycji otwartej lub zamkniętej. Zasuwa winna być zabudowana na głębokości zgodnie warunkami określonymi przez właściwe
normy i warunki techniczne wykonania określone przez użytkownika w oparciu o projekt techniczny w sposób uwzględniający zabezpieczenie przed zamarzaniem.

 

Pobierz:

instalator Atest PZH – Zasuwa kołnierzowa METALPOL

instalator Deklaracja – Zasuwa długa kołnierzowa METALPOL

instalator Deklaracja – Zasuwa krótka kołnierzowa METALPOL

instalator Deklaracja – Obudowa sztywna METALPOL

instalator Deklaracja – Obudowa teleskopowa METALPOL

instalator Deklaracja – Kółko do zasuw METALPOL

instalator Deklaracja – Kółko do zasuw HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa sztywna do zasuw (9000) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa sztywna do zasuw (9000A) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa sztywna do zasuw (9000E2) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa sztywna do zasuw (9101) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa teleskopowa do zasuw (9500) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa teleskopowa do zasuw (9500A) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa teleskopowa do zasuw (9500E2) HAWLE

instalator Deklaracja – Obudowa teleskopowa do zasuw (9601) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa POM HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa z gwintami wewnętrznymi (2500) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa typu E (4000) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa typu E (4700) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa typu E1 (4000E1) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa typu E1 (4700E1) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa typu E2 (4000E2) HAWLE

instalator Deklaracja – Zasuwa typu E2 (4700E2) HAWLE