zasuwy burzowe

zasuwa-burzowa
Zasuwa burzowa (kanalizacyjny zawór zwrotny) zabezpiecza pomieszczenia położone na najniższych kondygnacjach przed zalaniem spowodowanym wstecznym przepływem ścieków. Zagrożenie takie występuje najczęściej w instalacjach kanalizacji sanitarnej podłączonych do sieci ogólnospławnych i w instalacjach kanalizacji deszczowej. Może być spowodowane intensywnymi opadami, roztopami lub powodzią. Zasuwa burzowa zapobiega przedostawaniu się szczurów i innych gryzoni przez instalacje kanalizacyjne sanitarne i deszczowe do wnętrza budynków. Chroni również przed nieprzyjemnymi zapachami w przypadku dłuższych przerw w użytkowaniu instalacji.

Pobierz:

Deklaracja – Zasuwa burzowa 110-200 AQUER

Deklaracja – Zasuwa burzowa 110 KARMAT

Deklaracja – Zasuwa burzowa 160 KARMAT

Deklaracja – Zasuwa burzowa 75-315 PESTAN

Deklaracja – Klapa końcowa 110-315 PESTAN

Deklaracja – Kineta z zasuwa burzową 160-200 KARMAT