stormbox – skrzynka rozsączająca

trojnik-drenarski
System skrzynek stormbox przeznaczony jest do zagospodarowania wody deszczowej poprzez retencjonowanie oraz bezciśnieniowe rozprowadzanie i rozsączanie w gruncie. Wody deszczowe zebrane z powierzchni utwardzonych, m. in. z dachów, jezdni dróg, parkingów, ulic, placów, terenów zielonych,odprowadzane są poprzez rynny i rury spustowe do studzienki z osadnikiem a następnie do skrzynek rozsączających.

 

Pobierz:

Aprobata – Skrzynka rozsączająca stormbox Pipelife