rury PN10, PN12,5, PN16

instalator
Rury z PE (wykonanie PE 80 i PE 100) przeznaczone do przesyłania wody. Odcinki rur łączone metodami: zgrzewanie doczołowe oraz przy pomocy złączek elektrooporowych i złączek skręcanych.

 

Pobierz:

instalatorAtest PZH – Rury PE VALSIR

instalatorAtest PZH – Rury PE ZINPLAST

instalatorCertyfikat – Rury PE ZINPLAST

instalatorDeklaracja – Rury PE ZINPLAST

instalatorDeklaracja – Rury PE VALSIR