rury PN10, PN12,5, PN16

rurydowody
Rury z PE (wykonanie PE 80 i PE 100) przeznaczone do przesyłania wody. Odcinki rur łączone metodami: zgrzewanie doczołowe oraz przy pomocy złączek elektrooporowych i złączek skręcanych.

 

Pobierz:

Atest PZH – Rury PE VALSIR

Atest PZH – Rury PE ZINPLAST

Certyfikat – Rury PE ZINPLAST

Deklaracja – Rury PE ZINPLAST

Deklaracja – Rury PE VALSIR