rury PCV 32-110

instalator
Stosowane do odprowadzania nieczystości i ścieków (o niskiej i wysokiej temperaturze) w systemach kanalizacyjnych i przewodach wentylacyjnych kanalizacji oraz instalacji do wody deszczowej wewnątrz budowli lub zamocowanych na ścianie zewnętrznej. Połączenia rur wykonane są za pomocą kielichów, uszczelnianych uszczelkami gumowymi.

Wyrób oznaczony znakiem budowlanym instalator

 

Pobierz:

instalator Deklaracja – Rury 50-110  spienione PLASTIMEX

instalator Deklaracja – Rury 32-110 PP CERTUS