Marley

osadnik-marley
Osadniki służą do łączenia rur spustowych odporowadzających wodę z rynien z instalacją kanalizacji deszczowej.
Są bardzo łatwe w montażu , a dzięki sitom zabezpieczają przed dostawaniem się zanieczyszczeń do rur kanalizacyjnych oraz do studzienek.

 

Pobierz:

Deklaracja – Osadniki