kratki ściekowe

instalator
Kratki ściekowe, zwane również odpływowymi, są ważnym elementem płynnego i skutecznego pozbywania się wody w pomieszczeniach sanitarnych.

Pobierz:

instalator Deklaracja – Kratki ściekowe HYDROBUD