Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przed budową przydomowej oczyszczalni musicie Państwo poznać kilka zasad, którymi należy się kierować. Nie wolno na przykład budować jej na terenach objętych siecią kanalizacyjną. Dodatkowo, możliwość budowy przydomowej oczyszczalni zależy od przepisów planu zagospodarowania przestrzennego lub lokalnych dot. bezpieczeństwa i ochrony środowiska. Nie potrzebujecie Państwo zezwolenia na wprowadzenie oczyszczonej wody lub ścieków do ziemi, jeżeli ilość transportu dobowego nie przekracza 5 m3. Po zgłoszeniu nie wolno rozpocząć budowy przydomowej oczyszczalni wcześniej niż 30 dni od jego daty, a także nie później niż 2 lata od tego czasu.