Biologiczne oczyszczalnie ścieków

Biologiczna oczyszczalnia ścieków różni się od tradycyjnej przydomowej oczyszczalni. Podstawowa różnica dotyczy procesu oczyszczania ścieku, ponieważ w tej biologicznej wszystko zamknięte jest w obrębie jednego całego urządzenia. Co także ważne, oczyszczoną wodę z biologicznej oczyszczalni można wykorzystać do celów gospodarczych, w tym np. podlewania trawnika czy odprowadzenia wód powierzchniowych.