rury PCV 110-500

rury-pcv-p
Rury pcv stosowane do transportu ścieków o temperaturze nie większej niż +60°C w kanalizacji bezciśnieniowej ogólnospławnej. Połączenia rur pcv wykonane są za pomocą kielichów, uszczelnianych uszczelkami gumowymi lub pierścieniami, wykonanymi z termoplastów elastomerowych.

Wyrób oznaczony znakiem budowlanym b

 

Pobierz:

pdf Aprobata – Rury 110-500 SN2 spienione PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 160-500 SN2 spienione PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 110-500 SN4 SN8 spienione PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 110-500 SN2 SN4 SN8 lite PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 110-400 SN2 SN4 SN8 lite DYKA

pdf GIG – Rury 160-500 SN4 SN8 spienione PLASTIMEX

pdf GIG – Rury 160-500 SN4 SN8 lite PLASTIMEX