kręgi

krag-betonowy
Zarówno w zbiorczych systemach kanalizacyjnych oraz poza nimi, kręgi betonowe mogą być wykorzystywane do indywidualnych rozwiązań technologicznych i budowlano-konstrukcyjnych np. jako obudowy: seperatorów, przepompowni, osadników, piaskowników oczyszczalni, studni źródlanych, zbiorników wody, szamb, urządzeń pomiarowych i zasuw w sieciach wodociągowych, ciepłowniczych, gazowych itd.

 

Pobierz:

pdf Aprobata – Studzienki kanalizacyjne

pdf Deklaracja – Rury 160-500 SN2 spienione PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 110-500 SN4 SN8 spienione PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 110-500 SN2 SN4 SN8 lite PLASTIMEX

pdf Deklaracja – Rury 110-400 SN2 SN4 SN8 lite DYKA

pdf GIG – Rury 160-500 SN4 SN8 spienione PLASTIMEX

pdf GIG – Rury 160-500 SN4 SN8 lite PLASTIMEX